Thành viên đăng nhập

Hãy điền đầy đủ thông tin vào những ô dưới đây
  gà ta Sơn Ca; ga ta Son Ca; Cháo gà ta sơn ca; gà cúng, ga cung;